Een monument verduurzamen doe je zo! th

Verduurzaming Rijksmonument
Westhaven 34, 2801 PK Gouda info@inimpact.nl
Wie zijn wij?

In 2016 kochten wij een grachtenpand in Gouda. In de kelder stond 3 cm water en na een bezoek aan de zolder was duidelijk waar het water vandaan kwam. De installateur adviseerde 3 ketels met een verbruik van 10 m3 gas per uur. Dit is circa 7 euro per uur, 150 euro per dag, 4500 euro per maand. Het was niet duidelijk hoeveel dagen de ketel op vol vermogen zou draaien.

Nu in 2019
Wonen wij met 8 mensen en een kantoor in een pand van 600 m2 met een totale energierekening van 275 euro per maand volledig van het gas af. Woonkamer en badkamers zijn altijd warm.

Onze ervaring
Er is veel geld uitgegeven en ook veel geleerd. De benodigde expertise is beschikbaar bij de verschillende leveranciers maar helaas hebben wij niemand gevonden die het hele veld overzag. Dit leidde tot veel aanpassingen van offertes en ongeduldige leveranciers.

Iedereen zijn eigen bril
De meeste leveranciers kijken vanuit hun eigen bril. Echter moeten er keuzes gemaakt worden en maakt de ene investering de andere min of meer (ten dele) overbodig. Een aantal zaken waren gewoon te duur, schadelijk voor het pand, mag niet of hebben wij ernstige vraagtekens of het wel gaat werken. Veel mensen roepen dat de investering terug wordt verdiend in euro's, in woongenot of verkoopwaarde maar niemand geeft aan hoe veel euro's er wordt terugverdiend of wat de waardevermeerdering dan precies is.

De aanpak
Via ons werk hielden wij ons intensief bezig met het verduurzamen van kassen. Deze kennis en het bijbehorende netwerk heeft geleid tot toch een succesvol  project. Alles is berekend en inmiddels uitgevoerd. Nu de berekeningen kloppen, durven wij er mee naar buten te komen.

Deze site
Stap voor stap worden de verschillende uitdagingen besproken, hier en daar aangevuld met een paar berekeningen.