School verduurzamen Vervolg
"Gratis" frisse en 90 % duurzame gebouw
InImpact is een onderdeel van iiprojects b.v. Westhaven 34, 2801 PK Gouda info@inimpact.nl 0654268181
Vervolg

Het probleem hier zijn de vele duizenden combinaties van oplossingen die mogelijk zijn. Er is bijna niet aan te beginnen. Onze insteek zijn de kinderen, daarna de kosten en tenslotte de verduurzaming. Omdat kinderen zelf ook warmte produceren is ten opzichte van normale panden de warmtevraag relatief klein en de koudevraag juist groot. Er is daarom niet bezuinigd op koelen (open bron met koud water, en dakisolatie) maar wel op de overige isolatie. De warmtevraag is nl veel kleiner dan traditionele gebouwen. In het weekeinde is de school niet in gebruik en door de weeks leveren  kinderen zelf een aanzienlijk deel van de warmte. De warmte die dan nog nodig is wordt tegen 25 % van de traditionele kosten gemaakt zodat het niet veel zin heeft om hier extra te besparen dmv hoge investeringen.

Herkenbaar?

Ondanks dat de componenten al meerdere keren toegepast zijn moet nu de aanpak gestroomlijnd worden. Er zijn vergunningen nodig voor de bron en alle partners moeten optimaal met elkaar kunnen samenwerken zodat 1 oplossing ontstaat met vooraf een duidelijk overzicht van te verwachten kosten en baten. Deze oplossing gaat naar onze financiers. Deze moeten ook vertrouwen krijgen in de aanpak waarmee nog meer systemen gefinancierd kunnen worden en uiteindelijk veel kinderen in een gezonde lucht les kunnen krijgen en het milieu gespaard wordt.

Wij gaan voor de eerste 20 scholen subsidie aanvragen. Na het verkrijgen wordt er begonnen met 1 lokaal. Daarna een hele school en tenslotte 20 scholen in heel Nederland. Bij voorkeur verdeeld over verschillende besturen en provincies zodat bij gebleken geschiktheid binnen het zelfde bestuur het aantal op korte termijn vermenigvuldigd kan worden tot 500 in 5 jaar tijd.

Hiervoor wordt samengewerkt met;